مقاله کامل با عنوان سیستم های حفاظت وفقی (انطباقی) برای ریز شبکه ها در 31 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی

مقاله کامل با عنوان سیستم های حفاظت وفقی (انطباقی) برای ریز شبکه ها در 31 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

مقاله کامل با عنوان سیستم های حفاظت وفقی (انطباقی) برای ریز شبکه ها در 31 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی

23500 قیمت

مقاله کامل با عنوان سیستم های حفاظت وفقی (انطباقی) برای ریز شبکه ها در 31 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی

مقاله کامل با عنوان سیستم های حفاظت وفقی (انطباقی) برای ریز شبکه ها در 31 صفحه به صورت Word و به زبان فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

یک ریزشبکه (Micro grid) معمولاً شامل یک مجموعۀ محلی از منابع تولید پراکنده، سیستم ذخیره انرژی و بارها می‌باشد که می‌تواند به صورت اتصال به شبکه و یا عملکرد جزیره‌ای مورد بهره‌برداری قرار گیرد. ریزشبکه دارای منافع زیادی هم برای مصرف کننده و هم برای شرکت‌های تولید برق خواهد داشت، از دید مصرف‌کننده ریزشبکه قابلیت فراهم ساختن همزمان برق و حرارت، افزایش قابلیت اطمینان، کاهش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای، بهبود کیفیت را دارد و از دید شرکت‌های برق بکارگیری ریزشبکه‌ها پتانسیل کاهش دیماند مصرفی و بنابراین کاهش تسهیلات توسعه خطوط انتقال و علاوه بر آن عامل حذف نقاط اوج مصرف خواهد بود که در نتیجه از تلفات شبکه نیز کاسته می‌شود.

ریز شبکه یا میکرو گرید معمولاً شامل مجموعه‌ای از منابع تولید پراکنده، سیستم ذخیره انرژی و بارها می‌باشد که می‌تواند به صورت اتصال به شبکه و عملکرد جزیره‌ای مورد بهره‌برداری قرار گیرد، ریزشبکه دارای منافع زیادی هم برای مصرف کننده و هم برای شرکت‌های تولید برق خواهد داشت، از دید مصرف‌کننده ریزشبکه قابلیت فراهم ساختن همزمان برق و حرارت، افزایش قابلیت اطمینان، کاهش انتشار گازهای گل‌خانه‌ای، بهبود کیفیت توان و کاهش هزینه‌های مصرف را دارد و از دید شرکت‌های برق بکارگیری ریزشبکه‌ها پتانسیل کاهش دیماند مصرفی و بنابراین کاهش تسهیلات توسعه خطوط انتقال و علاوه بر آن عامل حذف نقاط اوج مصرف خواهد بود که در نتیجه از تلفات شبکه نیز کاسته می‌شود. كاربرد ايزوله كردن (مستقل كردن از شبكه يا جزیره کردن ) بخشي از شبكه قدرت اولا، در افزايش قابليت اطمينان مصرف كننده، ثانياً در ايجاد امكان انجام عمليات تعمير و نگه‌داري برنامه‌ريزي شده و ثالثاً در تامين توان مطمئن براي بارهاي بحراني است.بارها و منابع انرژي در يك ریز شبکه مي‌توانند با حداقل قطع از شبكه‌ي سراسري منفصل شده و مجدداً به آن وصل شوند و بدين ترتيب منجر به افزايش قابليت اطمينان در تامين بارهاي ریز شبکه شوند. منبع انرژي پراكنده مي‌تواند توليد پراكنده (DG) ،ذخيره پراكنده (DS) و اغلب هر دو براي تامين انرژي در يك ریزشبکه به كار مي‌روند. انتقال به مود جزيره مي‌تواند ناشي از رخدادهاي برنامه‌ريزي شده مانند تعميرات شبكه بالا دست باشد كه در اين صورت زمان وقوع و دوره انفصال از شبكه مشخص است. اما در گذرهاي غير برنامه‌ريزي شده كه به دليل از دست رفتن شبكه سراسري هستند، زماني شروع و طول دوره انفصال از شبكه معلوم نيست. استراتژي‌هاي كنترل ریزشبکه استراتژي‌هاي كنترلي، كنترلPQ و كنترلv/f هستند. هدف از كنترل PQ تحويل توان اكتيو و راكتيو ثابت به ميكروگريد توسط DG ها مي‌باشد. كنترل PQ، مخصوصاً براي DG هاي خورشيدي و بادي به منظور اقتباس حداكثر انرژي قابل دسترس، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

فهرست مطالب:

شیوه های حفاظتی سیستم ریزشبکۀ کاربردی

چالش های موجود در سیستم های حفاظتی ریزشبکه

چالش ها

اصلاحات در سطح جریان خطا

اثر DER ها روی کارکرد دستگاه های حفاظتی

اثر توپولوژی ریزشبکه روی هماهنگی دستگاه های محافظ

راه حل های ممکن برای هماهنگی رله

فن آوری های متعادل کنندۀ DER برای حفاظت OC

طرح های حفاظت دیفرانسیلی

طرح های حفاظتی وفقی

طرح های حفاظتی بر اساس سنجش دیگر پارامترها

توپولوژی و بخش های ریزشبکۀ IIT

طرح های حفاظتی وفقی در ریزشبکۀ IIT 

طرح حفاظتی سلسله مراتبی برای ریزشبکه

متعادل سازی فن آوری های DER برای مشارکت در جریان خطای کافی در حالت مجزا

طرح حفاظت دیفرانسیلی محلی پیاده سازی شده توسط رله های OC جهت دار با کمک لینک های ارتباطی

تنظیمات رلۀ وفقی برای حالت متصل به شبکه و حالت مجزا

ساختار حلقه برای تسهیل حفاظت سلسله مراتبی و افزایش قابلیت اطمینان سرویس

استراتژی حفاظت

حفاطت مسیر - بار

حفاظت حلقه

حفاظت فیدر حلقه

حفاظت در سطح ریزشبکه

سوئیچ های DER

هماهنگی حفاظت در ریزشبکۀ IIT

هماهنگی بر اساس منحنی های عملیاتی رله ها

هماهنگی با در نظر گرفتن موارد خاص در حلقه ها

نتایج شبیه سازی برای حفاظت ریزشبکه

حفاظت در حالت متصل به شبکه

خطای مسیر - بار

خطای حلقه

حفاظت در حالت مجزا

خطای مسیر - بار

خطای حلقه

حفاظت در خطای حلقه با تغذیۀ داخلی ضعیف

نتیجه گیری

منابع


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره