مقاله با عنوان نوسان و ناپایداری پارامتریک صفحات ساخته شده از مواد هدفمند به زبان فارسی به صورت Word و در 19 صفحه

مقاله با عنوان نوسان و ناپایداری پارامتریک صفحات ساخته شده از مواد هدفمند به زبان فارسی به صورت Word و در 19 صفحه

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

مقاله با عنوان نوسان و ناپایداری پارامتریک صفحات ساخته شده از مواد هدفمند به زبان فارسی به صورت Word و در 19 صفحه

18500 قیمت

مقاله با عنوان نوسان و ناپایداری پارامتریک صفحات ساخته شده از مواد هدفمند به زبان فارسی به صورت Word و در 19 صفحه

مقاله با عنوان نوسان و ناپایداری پارامتریک صفحات ساخته شده از مواد هدفمند به زبان فارسی به صورت Word و در 19 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف پژوهش حاضر بررسی نوسان و ناپایداری پارامتریک صفحات مستطیلی مواد هدفمند با شرایط مرزی تکیه گاهی ساده، که در معرض بارگذاری متناوب دو محوری در صفحه قرار دارند، است. نظریه تغییر شکل برشی مرتبه اول برای فرمول بندی نظری صفحات FGM بکار رفت. فرض بر این است که ویژگی های صفحات ساخته شده از مواد هدفمند در جهت ضخامت بر اساس قانون توزیع توان بر اساس کسر حجمی اجزای سازنده، تغییر می کند. اصل هامیلتون برای تبدیل معادلات حاکم به سیستم خطی معادلات Mathieu–Hil بکار رفت که بر اساس آن مرز مناطق پایدار و ناپایدار به کمک نظریه Floquet بر روی پارامترهای فضایی، تعیین شد. فرکانس های طبیعی و آنالیز کمانش نیز بحث شدند. نتایج عددی بصورت پارامترهای بی بعد و فرم گرافیکی صفحات FGM ساخته شده از فولاد و آلومینا ارائه شد. اثر تغییر پارامترهایی چون مقدار شاخص و نسبت حجمی بر روی بار کمانشی و فرکانس های طبیعی بررسی شد. اثر مقدار شاخص قانون توان و نسبت حجمی بر روی پایداری دینامیک نواحی نیز با جزئیات بررسی شد.

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فرمول بندی مسئله

صفحات ساخته شده از مواد هدفمند

قانون ساده توان

سطح فیزیکی خنثی صفحه FGM

سینماتیک

روابط انرژی

فرمول بندی المان محدود المان های چهار گره ای مستطیلی

معادلات حرکتی حاکم

نواحی ناپایدار پارامتریک

نتایج و بحث

اعتبارسنجی نتایج

نتایج عددی

آنالیز کمانش و فرکانس طبیعی

آنالیز پایداری دینامیک

نتیجه گیری


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره