پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضی برای آمار (Mathematics For Statistics) در 281 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضی برای آمار (Mathematics For Statistics) در 281 اسلاید

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضی برای آمار (Mathematics For Statistics) در 281 اسلاید

18500 قیمت

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضی برای آمار (Mathematics For Statistics) در 281 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان ریاضی برای آمار (Mathematics For Statistics) در 281 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

آمار (در ایران) یا احصائیه (در افغانستان) دانشی است که به مطالعهٔ گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازماندهی دادهها میپردازد. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روشهای گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل دادههای تجربی (حاصل از اندازهگیریو آزمایش) دانست. زمینههای محاسباتی و رایانهای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی، و کاوشهای ماشینی در دادهها، در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن از آمار به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوههای ماشینی در همهجا میباشد. علم آمار، علم فن فراهم کردن دادههای کمّی و تحلیل آنها به منظور به دست آورن نتایجی که اگرچه احتمالی است، اما در خور اعتماد است.

در صورتی که شاخه‌ای علمی مد نظر نباشد، معنای آن، داده‌هایی به‌شکل ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی است که با استفاده از علم آمار می‌توان با آن‌ها رفتار کرد و عملیات ذکر شده در بالا را بر آن‌ها انجام داد. بیشتر مردم با کلمه آمار به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار می‌رود آشنا هستند؛ ولی این مفهوم منطبق با موضوع اصلی مورد بحث آمار نیست. آمار عمدتاً با وضعیتهایی سر و کار دارد که در آن‌ها وقوع یک پیشامد به‌طور حتمی قابل پیش‌بینی نیست. اسنتاجهای آماری غالباً غیر حتمی اند، زیرا مبتنی بر اطلاعات ناکاملی هستند. در طول چندین دهه آمار فقط با بیان اطلاعات و مقادیر عددی دربارهٔ اقتصاد، جمعیت‌شناسی و اوضاع سیاسی حاکم در یک کشور سر و کار داشت. حتی امروز بسیاری از نشریات و گزارشهای دولتی که توده‌ای از آمار و ارقام را دربردارند معنی اولیه کلمه آمار را در ذهن زنده می‌کنند. اکثر افراد معمولی هنوز این تصویر غلط را دربارهٔ آمار دارند که آن را منحصر به ستونهای عددی سرگیجه‌آور و گاهی یک سری شکلهای مبهوت‌کننده می‌دانند؛ بنابراین، یادآوری این نکته ضروری است که نظریه و روش‌های جدید آماری از حد ساختن جدولهای اعداد و نمودارها بسیار فراتر رفته‌اند. آمار به عنوان یک موضوع علمی، امروزه شامل مفاهیم و روشهایی است که در تمام پژوهشهایی که مستلزم جمع‌آوری داده‌ها به وسیله یک فرایند آزمایش و مشاهده و انجام استنباط و نتیجه‌گیری به وسیله تجزیه و تحلیل این داده‌ها هستند اهمیت بسیار دارند.

علم آمار

علم آمار، مبتنی است بر دو شاخه آمار توصیفی و آمار استنباطی. در آمار توصیفی با داشتن تمام اعضا جامعه به بررسی خصوصیت‌های آماری آن پرداخته می‌شود در حالی که در آمار استنباطی با بدست آوردن نمونه‌ای از جامعه که خصوصیات اصلی جامعه را بیان می‌کند در مورد جامعه استباط آماری انجام می‌شود. در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهٔ احتمالات مدل‌سازیمی‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول در بارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک نمونه انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست.

از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطّلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطّلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها به‌شمار می‌آورند.

از طرف دیگر می‌توان آن را به دو بخش آمار کلاسیک و آمار بیز تقسیم‌بندی کرد. در آمار کلاسیک، که امروزه در دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها تدریس می‌گردد، ابتدا آزمایش و نتیجه را داریم و بعد بر اساس آن‌ها فرض‌ها را آزمون می‌کنیم. به عبارت دیگر ابتدا آزمایش انجام می‌شود و بعد فرض آزمون می‌گردد. در آمار بیزی ابتدا فرض در نظر گرفته می‌شود و داده‌ها با آن مطابقت داده می‌شوند به عبارت دیگر در آمار بیزی یک پیش داریم-توزیع پیشین- و بعد از مطالعه داده‌ها و برای رسیدن به آن توزیع پیشین، توزیع پسین را در نظر می‌گیریم.

علم آمار یکی از علوم مرتبط با علم داده‌ها است.

ریاضیات یا ریاضی یا اِنگارِش یا مَزداهیک را بیش‌تر دانش بررسی کمیتها و ساختارها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف می‌کنند. دیدگاه دیگری ریاضی را دانشی می‌داند که در آن با استدلال منطقی از اصول و تعریف‌ها به نتایج دقیق و جدیدی می‌رسیم (دیدگاه‌های دیگری نیز در فلسفه‌ریاضیات بیان شده‌است). با اینکه ریاضیات از علوم طبیعی به‌شمار نمی‌رود، ولی ساختارهای ویژه‌ای که ریاضی‌دانان می‌پژوهند بیشتر از دانش‌های طبیعی به‌ویژه فیزیک سرچشمه می‌گیرند و در فضایی جدا از طبیعت و محض‌گونه گسترش پیدا می‌کنند، به‌طوری که علوم طبیعی برای حل مسائل خود به ریاضی بازمی‌گردند تا جوابشان را با آن مقایسه و بررسی کنند.

علوم طبیعی، مهندسی، اقتصاد و پزشکی بسیار به ریاضیات تکیه دارد ولی ریاضی‌دانان گاه به دلایل صرفاً ریاضی (و نه کاربردی) به تعریف و بررسی برخی ساختارها می‌پردازند.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: آنالیز ترکیبی

مقدمه و تعریف

اصول اساسي شمارش

اصل جمع

بيان رياضي اصل جمع

اصل جمع

اصل قاعده جمع

اصل قاعده ضرب

ترتیب

ترتیب n شیئی r به r

ترکیب

ترکیب n شیئ r به r

چند نکته در رابطه با ترکیب

توزیع اشیاء در جعبه ها

ضرايب دو جمله اي

قضیه دو جمله ای و مثلث پاسکال

ضرایب چندجمله ای

كاربردهاي ديگري از قضيه دوجمله اي

و...

فصل دوم: تابع مولدها

بسط های تیلور و مک لورن

تابع مولد

خواص تابع مولد ها

قضیه مشتق

انتگرال

تابع مولد احتمال

گشتاورهای فاکتوریل

پیچش

و...

فصل سوم: معادلات دیفرانسیل

تشکیل معادله دیفرانسیل

نمو و کاهش

معادله دیفرانسیل مرتبه n ام

جواب یک معادله دیفرانسیل

مثال های اولیه

مطالعه معادلات دیفرانسیل مرتبه اول

حل معادلات دیفرانسیل متغیرها از هم جدا

حل معادلات دیفرانسیل همگن

معادلات دیفرانسیل مرتبه اول کامل

معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه اول

معادلات دیفرانسیل مرتبه دوم

روش حل معادله دیفرانسیل مرتبه دوم با طرف دوم

و...

فصل چهارم: معادلات بازگشتی

معادلات بازگشتي (تفاضلي)

نمایش دنباله

عملگر پسرو

معادله بازگشتي مرتبه k

حل معادلات بازگشتی مرتبه دوم با 0=(f(n

حل معادلات بازگشتي مرتبه دوم؛ با طرف دوم (ناهمگن)

نكات و مسائل ديگري درباره معادلات تفاضلي

و...

فصل پنجم: توابع مهم در آمار

انتگرال های ناسره

همگرایی انتگرال های ناسره

 

تابع گاما

و...

فصل ششم: تبدیل لاپلاس

مقدمه

تعریف تبدیل لاپلاس

لاپلاس توابع سینوس و کسینوس

ویژگی های تبدیل لاپلاس

لاپلاس تغيير مكان

تغيير مقياس

لاپلاس مشتق يك تابع

و...

 

این فایل شامل بیش از 100 مثال حل شده نیز می باشد.


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره