پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اسم منسوب در زبان عربی در 55 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اسم منسوب در زبان عربی در 55 اسلاید

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اسم منسوب در زبان عربی در 55 اسلاید

16000 قیمت

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اسم منسوب در زبان عربی در 55 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اسم منسوب در زبان عربی در 55 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

اسم منسوب:

 

اسم منسوب اسمی است که بر نسبت دادن اسمی به اسم دیگر دلالت می کند،

 

مانند: نسیمُ ربیعیٌّ : نسیم بهاری (ربیعیٌّ: اسم منسوب است که «نسیم» را به «ربیع» نسبت داده ایم.)

 

ساختن اسم منسوب:

 

برای ساختن اسم منسوب، یاء مشدّد (یاء نسبت) را به اسم می افزاییم و حرف قبل از یاء را مکسور می کنیم:

 

رَبیعٌ + یّ = رَبیعیٌّ

 

چند نکته:

 

1) اگر اسمی تاء تانیث داشته باشد، هنگام نسبت حذف می شود:

 

فاطمةُ : فاطِمیٌّ

 

2) اگر اسم های مقصور و منقوص، سه حرفی باشند، حرف آخر آنها در نسبت، به واو تبدیل می شود و اگر بیش از چهار حرف داشته باشد، حذف می شود و اگر چهار حرفی باشند، می توان آن را حذف یا به واو تبدیل کرد. مثال:

 

3) با اسم ممدود هنگام نسبت مانند حالت تثنیه رفتار می شود، یعنی اگر همزه اسم ممدود، علامت تأنیث باشد، به واو تبدیل می شود و اگر از حرف علّه پدید آمده باشد، یا به واو تبدیل می شود، یا به صورت همزه باقی می ماند و اگر حرف اصلی باشد، تغییر نمی کند.

 

4) اسمی که آخر آن یاء مشددّ است. اگر قبل از یاء فقط یک حرف باشد یاء دوم به واو تبدیل شده و یاء اول به اصل خود باز می گردد:

 

حَیٌّ (اصل آن «حَییٌّ» بوده) حَیَوِیٌّ

 

اگر قبل از یاء دو حرف باشد، یاء اول حذف و یاء دوم به واو تبدیل می شود و حرف دوم مفتوح می گردد:

 

نَبِیٌّ : نَبَوِیٌّ

 

اگر قبل از یاء بیش از دو حرف باشد، هر دو یاء، حذف شده یاء نسبت جای آنها را می گیرد و در نتیجه شکل ظاهری کلمه تغییر نمی کند.

 

شافِعیٌّ :‌ شافِعیٌّ

 

5) در اسم های سه حرفی، حرف حذف شده در هنگام نسبت باز می گردد:

 

أبٌ :‌ أبَوِیٌّ

 

6)‌ در بعضی اسمها، ساختار اسم منسوب سماعی است، مانند:

 

أمَوِیٌّ (منسوب به اُمَیٌّة)

 

قُرَیشیٌّ (منسوب به «قُریشٌ»)

 

طاییٌّ (منسوب به قبیله «طیّ»)

 

فهرست مطالب:

نسبت چيست؟

اسم منسوب چه نوع كلمه اي بوده و در جمله داراي چه نقشي مي باشد؟

اسم منسوب چگونه ساخته مي شود؟

اسم منسوب از اسمهاي مؤنث مختوم به تاء تانيث چگونه ساخته مي شود؟

ساختن اسم منسوب از اسمهايي كه به ”ياء“ مشدد ختم شده اند، با توجه به چه نكته اي بر چند دسته تقسيم مي شوند؟

از اسمي كه بعد از يك حرف به ياء مشدد ختم شده، چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟

از اسمي كه بعد از دو حرف به ياء مشدد ختم چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟

اسمي كه به ياء مشدد ختم شده و قبل از ياء بيشتر از دو حرف باشد چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟

اسم منسوب كلمات ”مهدي ّ و مرمي ّ“ به چند صورت ساخته مي شود؟

به چه دليل اسم منسوب كلماتي مانند مهدي ّ دو شكل مختلف دارند؟

اسم منسوب از اسمهاي مقصور با توجه به چه نكته اي بر چند دسته تقسيم مي شود؟

اسم منسوب از اسمهاي ثلاثي مكسور العين چگونه ساخته مي شود؟

اسم منسوب از اسمهاي مثني و جمع سالم چگونه ساخته مي شود؟

اسم منسوب از جمع مكسر چگونه ساخته مي شود؟

از اسمهايي كه ماقبل آخر آنها به ياء مشدد قرار دارد چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟

از اسمي كه الف مقصوره سومين حرف باشد چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟

از اسمي كه الف مقصوره چهارمين حرف باشد چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟

حالات مختلف اسم منسوبي كه الف مقصوره چهارمين حرف باشد

از اسمي كه الف مقصوره بعد از چهار حرف و يا بيشتر آمده باشد چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟

ساختن اسم منسوب از اسمهاي منقوص با توجه به چه نكته اي بر چند دسته تقسيم مي شود؟

از اسم منقوص كه ياء سومين حرف باشد چگونه اسم منصوب ساخته مي شود؟

از اسم منقوص كه ياء چهارمين حرف باشد چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟

از اسم منقوص كه ياء بعد از چهار حرف و يا بيشتر آمده باشد چگونه اسم منسوب ساخته مي شود؟

چه زماني از اسم منسوب ”فَعِيله“ ياء حذف مي شود؟

چه زماني از اسم منسوب ”فَعِيله“ ياء حذف نمي شود؟

چه زماني از اسم منسوب ”فُعَيله“ ياء حذف مي شود؟

اسم منسوب از فَعِيل و فُعَيل معتل اللام چگونه ساخته مي شود؟

اسم منسوب از فَعِيل و فُعَيل صحيح الآخر چگونه ساخته مي شود؟

ساختن اسم منسوب از اسم ممدود با توجه به چه نكته اي بر چند دسته تقسيم مي شود؟

اگر همزه اسم ممدود زائده باشد ساختن اسم منسوب آن چگونه است؟

اگر همزه اسم ممدود اصلي باشد ساختن اسم منسوب آن چگونه است؟

اگر همزه اسم ممدود مقلوب از ”واو“ يا ”ياء“زائده باشد ساختن اسم منسوب آن چگونه است؟

اسم منسوب از اسمهاي مركب با توجه به چه نكته اي بر چند دسته تقسيم مي شود؟

ساختن اسم منسوب مركب اسنادي چگونه است؟

ساختن اسم منسوب مركب مزجي چگونه است؟

ساختن اسم منسوب مركب اضافي چگونه است؟

اسم منسوب از مركب اضافي چگونه ساخته مي شود؟

اسم منسوب مركب اضافي كه مضاف آن كنيه باشد چگونه است؟

اسم منسوب مركب اضافي كه بوسيله مضاف اليه قابل شناسايي باشد چگونه است؟

و...


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره