حل مسائل کامل کتاب شیمی کوانتومی ایرا لواین به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 295 صفحه

حل مسائل کامل کتاب شیمی کوانتومی ایرا لواین به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 295 صفحه

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

حل مسائل کامل کتاب شیمی کوانتومی ایرا لواین به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 295 صفحه

20000 قیمت

حل مسائل کامل کتاب شیمی کوانتومی ایرا لواین به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 295 صفحه

حل مسائل کامل کتاب شیمی کوانتومی ایرا لواین به صورت PDF و به زبان انگلیسی در 295 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

شیمی کوانتومی رشته‌ای از شیمی است که تمرکز اولیه آن بر روی کاربرد مکانیک کوانتومی در مدل‌های فیزیکی و آزمایش‌های سیستم‌های شیمیایی می‌باشد. در اواخر قرن ۱۷ میلادی، نیوتن قوانین مکانیک کلاسیک برای حرکت اجسام ماکروسکوپی را کشف کرد. در اوایل قرن بیستم میلادی فیزیکدانان دریافتند که حرکت ذرات کوچک مثل هستهٔ اتم‌ها و الکترون‌ها را نمی‌توان با قوانین مکانیک کلاسیک توجیه کرد و از این رو توجیه حرکت این ذرات با مجموعه‌ای از قوانین به نام مکانیک کوانتوم انجام پذیرفت. شیمی کوانتوم قوانین مکانیک کوانتوم را در مسایل مربوط به شیمی مورد استفاده قرار می‌دهد. تأثیرات شیمی کوانتوم در تمامی زیرشاخه‌های شیمی محسوس است.

شیمی‌فیزیکدانان از شیمی‌کوانتوم (به همراه ترمودینامیک آماری) برای محاسبهٔ خواص ترمودینامیکی گازها، توضیح طیف‌های مولکولی و نیز بدست آوردن تجربی برخی از خواص مولکول (مانند طول و زاویه پیوندها، ممان دوقطبی، تفاوت انرژی در صورتبندی‌های متفاوت و…) استفاده می‌کنند. شیمی‌آلی دانان از این علم به منظور تعیین پایداری مولکول‌ها، محاسبهٔ حد واسط واکنش‌ها، تحقیق مکانیزم انجام واکنش‌ها، پیش‌بینی خواص آروماتیکی ترکیبات و توجیه طیف‌های NMR استفاده می‌کنند. شیمی‌تجزیه‌دانان به‌طور گسترده از روش‌های طیف‌بینی استفاده می‌کنند. فرکانس‌ها و شدت خطوط طیفی به سادگی می‌توانند با شیمی‌کوانتوم درک و توجیه شوند. موارد استفادهٔ دیگر برای آن‌ها توضیح مکانیزم واکنش‌های الکتروشیمیایی است. شیمی‌معدنی‌دان‌ها از نظریه میدان لیگاند، و روش‌های تقریبی مکانیک کوانتوم برای توجیه خواص و انتقالات الکترونی در کمپلکس‌های فلزات واسطه استفاده می‌کنند.

هر چند که اندازهٔ بزرگ مولکول‌های زیستی استفاده از محاسبات کوانتومی را برای آن‌ها دشوار می‌سازد اما زیست‌شیمی‌پیشه‌ها به‌طور روزافزون از مطالعات کوانتومی بهره می‌برند. به خصوص در زمینهٔ پیوند بین آنزیم و سوبسترا و حلال‌پوشی مولکول‌های زیستی.

 

فهرست مطالب:

فصل اول: معادله شرودینگر

فصل دوم: ذره درون جعبه

فصل سوم: عملگرها

فصل چهارم: نوسانگر هارمونیک (هماهنگ)

فصل پنجم: گشتاور زاویه ای

فصل ششم: اتم هیدروژن

فصل هفتم: قضایای مکانیک کوانتوم

فصل هشتم: روش متغیر (Variation Method)

فصل نهم: تئوری اختلال

فصل دهم: اسپین الکترون و قضیه اسپین - آمار (Spin - Statistics)

فصل یازدهم: اتم های چند الکترونی

فصل دوازدهم: تقارن مولکولی

فصل سیزدهم: ساختار الکترونی مولکول های دو اتمی

فصل چهاردهم: قضایای مکانیک کوانتوم مولکولی

فصل پانزدهم: ساختار الکترونی مولکولی

فصل شانزدهم: روش های الکترون - همبستگی (Electron - Correlation)

فصل هفدهم: رفتار نیمه تجربی و مکانیک - مولکولی مولکول ها


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره