پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کاربرد و استفاده آمار در رشته علوم اجتماعی (Statistics In The Social Sciences) در 195 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کاربرد و استفاده آمار در رشته علوم اجتماعی (Statistics In The Social Sciences) در 195 اسلاید

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کاربرد و استفاده آمار در رشته علوم اجتماعی (Statistics In The Social Sciences) در 195 اسلاید

17500 قیمت

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کاربرد و استفاده آمار در رشته علوم اجتماعی (Statistics In The Social Sciences) در 195 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کاربرد و استفاده آمار در رشته علوم اجتماعی (Statistics In The Social Sciences) در 195 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

آمار (در ایران) یا احصائیه (در افغانستان) دانشی است که به مطالعهٔ گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازماندهی دادهها میپردازد. آمار را باید علم و عمل استخراج، بسط، و توسعهٔ دانشهای تجربی انسانی با استفاده از روشهای گردآوری، تنظیم، پرورش، و تحلیل دادههای تجربی (حاصل از اندازهگیریو آزمایش) دانست. زمینههای محاسباتی و رایانهای جدیدتری همچون یادگیری ماشینی، و کاوشهای ماشینی در دادهها، در واقع، امتداد و گسترش دانش گسترده و کهن از آمار به عهد محاسبات نو و دوران اعمال شیوههای ماشینی در همهجا میباشد. علم آمار، علم فن فراهم کردن دادههای کمّی و تحلیل آنها به منظور به دست آورن نتایجی که اگرچه احتمالی است، اما در خور اعتماد است.

در صورتی که شاخه‌ای علمی مد نظر نباشد، معنای آن، داده‌هایی به‌شکل ارقام و اعداد واقعی یا تقریبی است که با استفاده از علم آمار می‌توان با آن‌ها رفتار کرد و عملیات ذکر شده در بالا را بر آن‌ها انجام داد. بیشتر مردم با کلمه آمار به مفهومی که برای ثبت و نمایش اطلاعات عددی به کار می‌رود آشنا هستند؛ ولی این مفهوم منطبق با موضوع اصلی مورد بحث آمار نیست. آمار عمدتاً با وضعیتهایی سر و کار دارد که در آن‌ها وقوع یک پیشامد به‌طور حتمی قابل پیش‌بینی نیست. اسنتاجهای آماری غالباً غیر حتمی اند، زیرا مبتنی بر اطلاعات ناکاملی هستند. در طول چندین دهه آمار فقط با بیان اطلاعات و مقادیر عددی دربارهٔ اقتصاد، جمعیت‌شناسی و اوضاع سیاسی حاکم در یک کشور سر و کار داشت. حتی امروز بسیاری از نشریات و گزارشهای دولتی که توده‌ای از آمار و ارقام را دربردارند معنی اولیه کلمه آمار را در ذهن زنده می‌کنند. اکثر افراد معمولی هنوز این تصویر غلط را دربارهٔ آمار دارند که آن را منحصر به ستونهای عددی سرگیجه‌آور و گاهی یک سری شکلهای مبهوت‌کننده می‌دانند؛ بنابراین، یادآوری این نکته ضروری است که نظریه و روش‌های جدید آماری از حد ساختن جدولهای اعداد و نمودارها بسیار فراتر رفته‌اند. آمار به عنوان یک موضوع علمی، امروزه شامل مفاهیم و روشهایی است که در تمام پژوهشهایی که مستلزم جمع‌آوری داده‌ها به وسیله یک فرایند آزمایش و مشاهده و انجام استنباط و نتیجه‌گیری به وسیله تجزیه و تحلیل این داده‌ها هستند اهمیت بسیار دارند.

علوم اجتماعی به گروهی از رشته‌های دانشگاهی گفته می‌شود که به مطالعهٔ جنبه‌های اجتماعی انسان می‌پردازند. علوم اجتماعی بخشی ازعلوم انسانی است که به بعد اجتماعی انسان می‌پردازد؛ بر خلاف دیگر علوم انسانی که ممکن است اصلاً بعد اجتماعی انسان برایش مهم نباشد مثل دانش روان‌شناسی.

برخی از علوم اجتماعی عبارتند از:

  1. جمعیت‌شناسی
  2. جامعه‌شناسی
  3. انسان‌شناسی
  4. علوم سیاسی
  5. جغرافیای انسانی
  6. اقتصاد
  7. مدیریت
  8. علوم ارتباطات اجتماعی
  9. برنامه‌ریزی تعاون و رفاه

 

فهرست مطالب:

فصل اول:

فضاي نمونه يا فضاي پيشامد

فضاي نمونه يا فضاي حوادث ساده

پيشامد يا حادثه

انواع پيشامد

پيشامد حتمي يا يقيني

پيشامد غير ممكن

پيشامد تصادفي

تعريف احتمال

تابع احتمال

تعريف احتمال بر مبناي فراواني نسبي

قضاياي مربوط به احتمال

احتمال هندسي

حوادث شرطي

احتمال شرطي

پيشامدهاي مستقل

پيشامدهاي نامستقل (وابسته)

قضيه حاصل جمع دو پيشامد ناسازگار

قضيه حاصل ‌ضرب دو پيشامد مستقل

حاصل‌ جمع دو پيشامد در حالت‌ كلي

و...

فصل دوم:

متغير تصادفي

ناحيه تعريف

متغير تصادفي گسسته

انواع متغير تصادفي گسسته

متغير تصادفي با توزيع يكنواخت

متغير تصادفي با توزيع دو جمله اي

متغير تصادفي با توزيع پواسن

متغير تصادفي پيوسته

تابع چگالي

تابع توزيع

تابع احتمال

قانون فوق هندسي

قانون اعداد بزرگ

قضيه برنولي

قضيه پواسن

قضيه حد مركزي

اميد رياضي يك متغير تصادفي

و...

فصل سوم:

برآورد

برآورد مناسب

ميزان اريب

برآورد نقطه ‌اي

برآورد كننده نااريب

تخمين زن

كاراترين تخمين زن

برآورد فاصله ‌اي

برآورد نقطه‌ اي‌ ميانگين

برآورد فاصله اي ميانگين

برآورد تفاضل دو ميانگين

برآورد نسبت

برآورد فاصله اي تفاضل دو نسبت

برآورد واريانس

و...

فصل چهارم:

فرض آماري

فرض صفر

فرض H1

انواع خطا در استنباط آماري

داده هاي پارامتري

موارد كاربرد آزمونهاي پارامتري

داده‌ هاي ناپارامتري

موارد كاربرد آزمون‌ هاي ناپارامتري

مطالبي از منحني نرمال

آزمون توزيع نرمال

آزمون t استودنت

شيوه استفاده جدول t

حالات مختلف آزمون t

آزمون يك دامنه و دو دامنه

حالت های آزمون t

آزمون F يا تجزيه و تحليل واريانس

تفسير آزمون F

و...


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره