پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس فیزیک مدرن 1 یا فیزیک جدید 1 یا Modern Physics 1 در 326 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس فیزیک مدرن 1 یا فیزیک جدید 1 یا Modern Physics 1 در 326 اسلاید

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس فیزیک مدرن 1 یا فیزیک جدید 1 یا Modern Physics 1 در 326 اسلاید

19000 قیمت

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس فیزیک مدرن 1 یا فیزیک جدید 1 یا Modern Physics 1 در 326 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس فیزیک مدرن 1 یا فیزیک جدید 1 یا Modern Physics 1 در 326 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

فیزیک نوین (فیزیک جدید یا فیزیک مدرن) به تحولاتی گفته می‌شود که با نظریه‌های نسبیت و فیزیک کوانتومی و کاربرد آنها در درک اتم، هسته اتم و ذرات تشکیل دهنده آن، آرایش اتم‌ها در مولکول‌ها و جامدات و در مقیاس کیهانی، منشأ و تحول عالم شروع شد؛ و در مقابل فیزیک کلاسیک قرار دارد که بر پایه نظریه‌های مکانیک نیوتونی و الکترومغناطیس ماکسولی می‌باشد. هرچه زمان پیش می‌رود، به نظر می‌رسد واژه نوین یا مدرن براینظریه‌هایی که پایه آن‌ها در سال‌های آغازین سده بیستم میلادی بنا شده‌است، کمتر درخور و سزاوار است. به هر حال، کاربرد این واژه هنوز هم ادامه دارد.

در پایان سده نوزدهم میلادی تصور بر این بود که فیزیک کلاسیک می‌تواند با اطمینان تمام پدیده‌های فیزیکی را توجیه کند و حتی عقیده ماکس پلانک چنین بود که در زمینه فیزیک تمام کشفیات مهم انجام شده‌است؛ اما در آغاز سده بیستم دوره جالب و پرثمری در تاریخ دانش فیزیک پدید آمد؛ در این دوره، دانشمندان در شاخه‌های فیزیک اتمی و فیزیک هسته‌ای دستاوردهای قابل توجهی کسب کردند، که با استفاده از فیزیک کلاسیک توجیه پذیر نبود و معلوم شد که برای سازگار شدن رفتار الکترون‌ها و اتم‌ها با رفتار اشیای عادی اصول و مفاهیم کاملاً نوینی لازم است. نسبیت و مکانیک کوانتومی دو نظریه‌ای بودند که در آغاز سده بیستم از سوی آلبرت انیشتین، ورنر هایزنبرگ و دیگران ابراز شدند و بدین ترتیب، برای غلبه بر نارسایی‌های فیزیک کلاسیک در برخی زمینه‌ها فیزیک نوین به وجود آمد؛ فیزیک نوین در مباحث مربوط به پدیده‌های اتمی و هسته‌ای جانشین فیزیک کلاسیک شد، اما در مباحث مربوط به پدیده‌های ماکروسکوپی فیزیک کلاسیک هم چنان معتبر است و در واقع، حالت خاصی از دو نظریه جامع تر نسبیت و مکانیک کوانتومی است.

 

فهرست مطالب:

یادآوری:

تكانه خطي يا تكانه

انرژی جنبشی

رابطه تكانه با انرژي جنبشي

رابطه تكانه با نيرو

تكانه زاويه اي

انرژی کل

پايستگي تكانه

رابطه تكانه زاويه اي و گشتاور نيرو

گشتـاور نيرو

پايستگي تكانه زاويه اي

بسامد

و...

فصل اول:سبیت خاص و کاربردهای آن

تبـدیل گالیـله

فرضهاي انيشتين

ناوردایی

نسبیت

فـــرض 1

فرض 2

تبدیـل مختصات لورنتس

انقباض طول و اتساع زمان

تبدیـل نسبیتـی سـرعت

جــرم، انـرژی و تکانــه در نسبیـت

اثــر دوپلــر نسبیتــی

و...

فصل دوم:خواص ذره گونه تابش الکترومغناطیس و کاربردهای آن

نظریه فوتون

اثــر فـوتـوالکتـریـک

آزمايش فتوالکتريک

نتایج آزمایش

اثر کامپتـون

تولیـد و نابـودی زوج

جـذب فوتونـها

پرتـو X و تابش تـرمـزی

و...

فصل سوم:فرض دوبروي و اصل عدم يقين هايزنبرگ

فـرض دوبـروی

تحقیـق تجربی فـرضیه دوبـروی

قانون براگ

تعبیر احتمال امواج دوبــروی

اصـل عدم یقیـن هایزنبـرگ

اصـل کامل بـودن

و...

فصل چهارم: معادله شرودینگر

توجیه معادلـه شرودینگـر و احتمـال

شــرط بهنجــارش

ذره آزاد و ذره محبـوس

چــاه انرژی نامتناهـی

جعبه

نوسانگـر هماهنگ سـاده

معادله شرودينگر

سد انرژی پتانسیـل و نفوذ در آن

واپاشــی آلفـــازا

دیـــود تونــل

و...

فصل پنجم: مدل اتمی بور - رادرفورد و نارسایی های این مدل و آزمایش فرانک - هرتز

مـدل رادرفـورد

آزمايش پراكندگي رادرفورد

پارامتر برخورد

انرژی اتم هیدروژن و بسامد حرکت مداری

طیـف هیــدروژن

فرمـــول ریـــدبــرگ

سريهاي طيف اتم هيدروژن

مـدل بــور

شعاع اتم بور

نمودارهای تـــراز انــرژی

اتـــم هیــدروژنــی

اصـــل همخوانــی بـــور

آزمایـش فرانک – هرتــز

نارسایـی های مـدل بـور

و...

فصل ششم: اتم هيدروژن در مكانيك موجي و اسپين ذاتي الكترون

اتم هیدروژن و توابع موج آن با استفاده از معادله شرودینگر

شعـاع اولین مدار بور

انرژی حالت زمینه هیدروژن

انرژی اولین حالت برانگیخته هیدروژن

عدد کوانتومی اصلی

معادله شرودینگر را در مختصات قطبی کروی

بعضــی تـوابـع موج اتـم هیـدروژن

چگالی احتمالی شعاعی

اسپین

تکانه زاویه ای و چگالی های احتمــال

عـدد کوانتــومــی تکانه زاویه ای مداری

عدد کوانتومــی مغناطیســی

اسپین ذاتی و آزمایش اشترن - گرلاخ

مگنتـــون بــور

اثر زیمـان

و...


خرید

پرداخت آنلاین
mouse corsair

دوره استراتژی قدرتمند PTC

299,000 تومان

مشاهده دوره